Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu  zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a má v súčasnosti viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí.  

Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz pre súčasnosť, naplňovať a uvádzať do života ideály a hodnoty demokratickej spoločnosti, princípy slobody, humanity, spravodlivosti, tolerancie, priateľstva, spolupráce a rovnoprávneho postavenia občanov, národov a národností.  

Veľké úsilie zameriava SMRŠ na šírenie dobrého mena SR v zahraničí, podporu kultúrnych aktivít a rozvoj duchovných a národných hodnôt.

Osobitným poslaním SMRŠ je podnecovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré M. R. Štefánik vyznával, aby sa pre ňu stal vzorom hodným nasledovania.

V súčinnosti s inými spoločenskými organizáciami, občianskymi iniciatívami, ako aj štátnou a verejnou správou SMRŠ podporuje budovanie a obnovu pamätníkov spojených s menom M. R. Štefánika a  budovanie stálych muzeálnych expozícií,  pripomínajúcich účastníkov boja za našu štátnosť, slobodu a demokraciu. Zasadzuje sa o podporu štátnej a národnej európskej vzájomnosti v duchu demokratických hodnôt a tradícií, o pokračovanie prospešnej spolupráce, dobrých vzťahov a väzieb, ktoré spájajú bratské národy – slovenský a český a ďalšie národy a štáty, v ktorých M. R. Štefánik pôsobil a mal k nim blízky vzťah, najmä Francúzsko, Rusko, Taliansko, USA a Japonsko.

Od svojho vzniku vydáva SMRŠ časopis Bradlo a usiluje sa o rozširovanie svojich poznatkov cez masmédiá a spoluprácou s vydavateľstvami, kultúrnymi a historickými ustanovizňami. Časopis BRADLO vychádza obvykle 2x ročne a prináša články o M. R. Štefánikovi a iných významných osobnostiach našich dejín, o činnosti SMRŠ a iných organizácii. Na webovej stránke spoločnosti nájdete najzaujímavejšie články z doterajších vydaní a nové čísla časopisu.

Umiestnenie

Spoločnosť M. R. Štefánika
Národný dom Štefánikov
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovensko
48° 39' 54.4428" N, 17° 32' 25.7208" E
Telefónne číslo 1: 
0905 392 427
Typ organizácie: 
Občianske združenie

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.