Obnove pamiatok pomôžu novinky dotačného programu

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry (MK) SR chce v roku 2018 viac investovať aj do obnovy pamiatok, ktoré spravuje. Ide napríklad o rekonštrukciu Spišského hradu, historickej budovy SND či 1. budovy Matice Slovenskej v Martine. Okrem toho bude pokračovať v masívnejšej podpore národných kultúrnych pamiatok, najmä vďaka nárastu zdrojov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom ešte v roku 2017 zo šesť na približne 12 miliónov eur. Ministerstvo zároveň pre tento rok pripravilo novinku, ktorá umožní podporiť aj viacročné projekty. „To, že máme viac prostriedkov na obnovu pamiatok nám umožnilo vytvoriť nový dotačný program, ktorý umožňuje dávať viacročné granty,“ upozornil v rozhovore pre agentúru SITA minister kultúry Marek Maďarič. Podľa Maďariča z programu Obnovme si svoj dom vyčlenia 4 až 5 miliónov ročne na granty, ktoré môžu byť čerpané v priebehu troch rokov. Zároveň tieto granty môžu byť vo výške 150-tisíc až 950-tisíc eur, čo umožní obnovu pamiatky dokončiť, alebo veľmi významne s jej obnovou pokročiť. „Týka sa to tých významných pamiatok, ktoré zároveň budú po rekonštrukcii sprístupnené verejnosti“, a to je podmienkou, doplnil šéf rezortu kultúry.

Situáciu v ochrane pamiatok na Slovensku by podľa Maďariča mohli zlepšiť aj nové legislatívne pravidlá. Ako povedal pre SITA, aktuálny obraz o ochrane pamiatok na Slovensku prináša Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 až 2022. Materiál z dielne MK SR 13. decembra odobrila vláda. Stratégia poukazuje na to, že časť pamiatok je ohrozená a každoročne niekoľko pamiatok zaniká. Okrem nedostatku peňazí na ich obnovu komplikujú situáciu aj legislatívne nároky na ich vlastníkov, ktorých povinnosti voči pamiatkam prevyšujú ich práva. MK SR preto v stratégii navrhuje rad opatrení, ktoré by mali situáciu zlepšiť. Konkrétnym legislatívnym opatrením by podľa ministra kultúry mohla byť „istá podpora majiteľov pamiatok, ktorí sa ich rozhodnú obnoviť. Okrem možnosti čerpať dotáciu by tak mali aj inú motiváciu, alebo zvýhodnenie. „Keby sa toto podarilo, bol by to veľký prielom. Ďalej exituje aj návrh, aby bol zriadený havarijný fond pri ministerstve kultúry, z ktorého by sme dokázali ad hoc financovať situácie, ktoré sa stávajú, že je v danej chvíli pamiatka v havarijnom stave a je nutné ju okamžite sanovať,“ doplnil pre SITA šéf rezortu kultúry. V súčasnosti je totiž podľa Maďariča množstvo pamiatok, ktorých vlastníci nemajú zdroje ani len na začatie obnovy. Všetky konštatovania zo stratégie sa už na budúci rok premietnu do akčného plánu, teda do desiatok konkrétnych opatrení s reálnymi úlohami pre rôzne inštitúcie a aj s finančným krytím, ktoré by mali pomôcť posunúť obnovu pamiatok na Slovensku.

V pamiatkovom fonde SR bolo ku koncu roka 2016 zaradených 9 918 nehnuteľných kultúrnych pamiatok (15 994 pamiatkových objektov) a 15 043 hnuteľných kultúrnych pamiatok (34 478 pamiatkových predmetov), ďalej 28 pamiatkových rezervácií a 81 pamiatkových zón. Z nehnuteľných kultúrnych pamiatok je v narušenom stave približne 20 percent a v dezolátnom stave 5 percent, pritom každoročne časť pamiatok zanikne. Vo vlastníctve inštitúcií verejnej správy - štátu a samosprávy je približne jedna tretina kultúrnych pamiatok. Každoročne súkromné vlastníctvo pamiatok stúpa.

ilustračné foto: Wikipedia


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.